ปล่อยขบวนคนคลังร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน "Bike อุ่นไอรัก"

นายยุทธนา หยิมการุณ รองปลัดกระทรวงการคลัง ทำพิธีปล่อยขบวนสมาชิกชมรมจักรยานวายุภักษ์ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงการคลังเข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน "Bike อุ่นไอรัก" โดยปั่นจากกระทรวงการคลังถึงพระลานพระราชวังดุสิตและจุดลงทะเบียนสนามม้านางเลิ้ง ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ในกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2561