การประชุมติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการของรองปลัดกระทรวงการคลังด้านบริหาร

นายยุทธนา หยิมการุณ รองปลัดกระทรวงการคลัง ด้านบริหาร เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการของรองปลัดกระทรวงการคลังด้านบริหาร ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 1 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561