กระทรวงการคลัง ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ เดินรณรงค์ “คน รัก คลอง”... “ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี”

นายยุทธนา หยิมการุณ รองปลัดกระทรวงการคลัง ด้านบริหาร นายจำเริญ โพธิยอด หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง และนางศิริพร เหลืองนวล ที่ปรึกษาการคลัง ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ เดินรณรงค์ “คน รัก คลอง”... “ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี” โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ณ บริเวณถนนนครปฐม ด้านคลองเปรมประชากร ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2561