การประชุมคณะกรรมการสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ครั้งที่ 5/2561

นายยุทธนา หยิมการุณ รองปลัดกระทรวงการคลัง ด้านบริหาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ครั้งที่ 5/2561 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 2 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561