กิจกรรมบรรยาย และกลุ่มสัมพันธ์ หัวข้อ จุดประกายความคิด คนคลัง 2019 ร่วมสร้างนวัฒกรรมในการทำงาน

นายจำเริญ โพธิยอด หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดกิจกรรมบรรยาย และกลุ่มสัมพันธ์ หัวข้อ จุดประกายความคิด คนคลัง 2019 ร่วมสร้างนวัฒกรรมในการทำงาน ภายใต้โครงการสัมมนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง และสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง “คนคลัง 2019 ร่วมสร้างนวัฒกรรมในการทำงาน” ณ โรงแรมแคนทารี โคราช จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 256