ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดการสัมมนา และร่วมกิจกรรมผู้บริหารระดับสูงพบคนคลัง 2019 ร่วมสร้างนวัฒกรรมในการทำงาน

นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดการสัมมนา และร่วมกิจกรรมผู้บริหารระดับสูงพบคนคลัง 2019 ร่วมสร้างนวัฒกรรมในการทำงาน ภายใต้โครงการสัมมนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง และสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง “คนคลัง 2019 ร่วมสร้างนวัฒกรรมในการทำงาน” ณ โรงแรมแคนทารี โคราช จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2561