กิจกรรม CSR เพื่อตอบแทนสังคมและสิ่งแวดล้อม

นายยุทธนา หยิมการุณ รองปลัดกระทรวงการคลัง ด้านบริหาร ร่วมกิจกรรม CSR เพื่อตอบแทนสังคมและสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันดินโลก ภายใต้โครงการสัมมนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง และสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง “คนคลัง 2019 ร่วมสร้างนวัฒกรรมในการทำงาน” ณ สถานีวนวัฒนวิจัยสะแกราช อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมาเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2561