ตรวจราชการ จ.เพชรบุรี

นายจำเริญ โพธิยอด หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง และคณะ เดินทางตรวจราชการหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลังในท้องที่จังหวัดเพชรบุรี ในโอกาสนี้ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายสรายุทธ แก้วกุลปรีชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านพักของเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ ตรวจการใช้งานอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่อง EDC) ของสำนักงานสรรพสามิต และสรรพากร จากนั้นไปที่ศูนย์วิสาหกิจชุม ตำบลวังไคร้ อำเภอท่ายาง เพื่อรับฟังการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบและผู้ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระหว่างวันที่ 24 – 25 ธันวาคม 2561