ตรวจราชการ จ.ประจวบคีรีขันธ์

นายจำเริญ โพธิยอด หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง และคณะ เดินทางไปตรวจราชการหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลังในท้องที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในโอกาสนี้ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายพัลลภ สิงหเสณี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หลังจากนั้นได้ลงพื้นที่ตรวจการใช้งานอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่อง EDC) ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่และสำนักงานสรรพากรพื้นที่ พร้อมตรวจเยี่ยมบ้านพักของคลังจังหวัด สรรพากรพื้นที่ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561