การดำเนินงานตามนโยบายพัฒนาองค์กรและคุณภาพชีวิตบุคลากร

นายยุทธนา หยิมการุณ รองปลัดกระทรวงการคลัง ด้านบริหาร ตรวจเยี่ยมการเปิดใช้งานลานจอดรถจักรยานยนต์แห่งใหม่ของกระทรวงการคลังและเป็นประธานพิธีส่งมอบห้องเก็บเอกสารสำหรับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการและสร้างมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณกระทรวงการคลัง ตามนโยบายพัฒนาองค์กรและคุณภาพชีวิตบุคลากร ณ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561