อวยพรปีใหม่ 2562 รองปลัดกระทรวงการคลัง ด้านบริหาร

นายยุทธนา หยิมการุณ รองปลัดกระทรวงการคลัง ด้านบริหาร ให้การต้อนรับผู้อำนวยการระดับสำนักงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังและสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง เนื่องในโอกาสเข้าสวัสดีปีใหม่พร้อมขอพรปีใหม่ 2562 ณ ห้องรองปลัดกระทรวงการคลัง ด้านบริหาร กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562