อวยพรปีใหม่ 2562 ปลัดกระทรวงการคลัง

นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง ให้การต้อนรับนายยุทธนา หยิมการุณ รองปลัดกระทรวงการคลัง ด้านบริหาร และผู้บริหารระดับสูงในสังกัดกระทรวงการคลัง เนื่องในโอกาสเข้าสวัสดีปีใหม่พร้อมขอพรปีใหม่ 2562 ณ ห้องปลัดกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562