ทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสต้อนรับปีใหม่

นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการพนักงานและลูกจ้างในสังกัดกระทรวงการคลัง ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงการคลังและร่วมในพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เนื่องในโอกาสต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธเพื่อถวายพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วโลก เป็นการดำเนินงานเพื่อเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ ที่มีศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมที่งดงาม ณ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562