คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง อวยพรปีใหม่ 2562 รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านทรัพย์สิน

นายจุมพล ริมสาคร รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านทรัพย์สิน ให้การต้อนรับนายจำเริญ โพธิยอด หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง และคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เนื่องในโอกาสเข้าสวัสดีปีใหม่พร้อมขอพรปีใหม่ 2562 ณ ห้องรองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านทรัพย์สิน เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562