คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง อวยพรปีใหม่ 2562 ปลัดกระทรวงการคลัง

นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง ให้การต้อนรับนายจำเริญ โพธิยอด หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง และคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เนื่องในโอกาสเข้าสวัสดีปีใหม่พร้อมขอพรปีใหม่ 2562 ณ ห้องปลัดกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562