กระทรวงการคลัง ร่วมงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์"

นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงการคลัง ร่วมงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" เพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย และเยี่ยมชมนิทรรศการพระมหากรุณาธิคุณต่อสายน้ำ ณ ลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562