การประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางการออกแบบภายในอาคารที่ทำการใหม่ กระทรวงการคลัง

นายยุทธนา หยิมการุณ รองปลัดกระทรวงการคลัง ด้านบริหาร เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางการออกแบบภายในอาคารที่ทำการใหม่ กระทรวงการคลัง และปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อติดตามความคืบหน้า ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 2 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562