รองปลัดกระทรวงการคลัง ด้านบริหาร ตรวจสอบการเปิดใช้งานระบบลานจอดรถอัตโนมัติ (ลานต้นโพธิ์)

นายยุทธนา หยิมการุณ รองปลัดกระทรวงการคลัง ด้านบริหาร ตรวจสอบการเปิดใช้งานระบบลานจอดรถอัตโนมัติ (ลานต้นโพธิ์) ซึ่งอนุญาตให้เจ้าหน้าที่และผู้สื่อข่าวที่ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลที่มีคีย์การ์ด ที่ออกให้โดยสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง สามารถเข้า – ออก ลานจอดรถ เท่านั้น สำหรับผู้มาติดต่อราชการกระทรวงการคลัง ให้จอดรถบริเวณประตู 1 และประตู 3 พร้อมตรวจความเรียบร้อยเพื่อเตรียมจัดระเบียบที่จอดรถบริเวณชั้นบนลานจอดรถส่วนกลาง เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562