การประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดําเนินงานโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม รู้เท่าทันการทุจริต ค่ายเยาวชนช่อสะอาด

นายยุทธนา หยิมการุณ รองปลัดกระทรวงการคลัง ด้านบริหาร ร่วมการประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดําเนินงานโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม รู้เท่าทันการทุจริต ค่ายเยาวชนช่อสะอาด ณ โรงเรียนวัดไร่ขิง จังหวัดนครปฐม (มูลนิธิต่อต้านการทุจริต) เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562