การประชุมคณะกรรมการสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ครั้งที่ 1/2562

นายยุทธนา หยิมการุณ รองปลัดกระทรวงการคลัง ด้านบริหาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 2 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562