การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น 2561

นายยุทธนา หยิมการุณ รองปลัดกระทรวงการคลัง ด้านบริหาร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์3 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562