ปลัดกระทรวงการคลัง ให้การต้อนรับสมาคมธนาคารไทย

นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารสมาคมธนาคารไทย เนื่องในโอกาสเข้ารายงานความคืบหน้าการดำเนินการและการศึกษาของภาคเอกชนไทยเกี่ยวกับเรื่อง Regional Digital Trade Transformation และการจัดงาน ASEAN Business Advisory Council ในปี 2562 ที่ภาคเอกชนจะจัดคู่ขนานไปกับการเป็นเจ้าภาพการจัดประชุม ASEAN ของทางภาครัฐบาล ณ ห้องประชุมปลัดกระทรวงการคลัง ชั้น 3 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562