มอบอุปกรณ์กีฬา

นายยุทธนา หยิมการุณ รองปลัดกระทรวงการคลัง ด้านบริหาร ในฐานะประธานสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง มอบอุปกรณ์กีฬามูลค่า 200,000 บาท และมอบเงินจำนวน 10,000 บาท เพื่อเป็นทุนในการประกอบกิจกรรม Fitness สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ณ ห้อง Fitness ชั้น 4 อาคารเอนกประสงค์ ศูนย์อาหารกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562