พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พระราชทาน ส.ค.ส. และของขวัญปีใหม่ 2562

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงได้ประทาน ส.ค.ศ. และของขวัญ เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2562 แก่นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง ยังความปลาบปลื้มปิติและรู้สึกเป็นพระมหากรุณาธิคุณ แก่ชาวกระทรวงการคลังอย่างหาที่สุดมิได้ ณ บริเวณห้องโถงวายุภักษ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562