รองปลัดกระทรวงการคลัง ด้านบริหาร ร่วมแสดงความยินดี สำนักงบประมาณ ครบรอบ 60 ปี

นายยุทธนา หยิมการุณ รองปลัดกระทรวงการคลัง ด้านบริหาร ร่วมแสดงความยินดี พร้อมมอบเงินบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์และการกุศล เนื่องในโอกาสวันสถาปนาครบรอบ 60 ปี สำนักงบประมาณ ณ บริเวณโถงชั้น 1 สำนักงบประมาณ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562