ทำบุญตักบาตร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการพนักงานและลูกจ้างในสังกัดกระทรวงการคลัง ร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ณ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562