ปลัดกระทรวงการคลังให้สัมภาษณ์พิเศษสื่อมวลชนสายประจำกระทรวงการคลัง

นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลังให้สัมภาษณ์พิเศษสื่อมวลชนสายเศรษฐกิจประจำกระทรวงการคลังในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจไทย อาทิ รถไฟความเร็วสูง ฟิโกไฟแนนซ์ และ การร่วมลงทุนรัฐ-เอกชน (ppp) ณ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562