รับฟังการบรรยายสรุปโครงการ PPP ก่อสร้างมอเตอร์เวย์ บางปะอิน – สระบุรี – นครราชสีมา (M6)

นายยุทธนา หยิมการุณ รองปลัดกระทรวงการคลัง ด้านบริหาร พร้อมเจ้าหน้าที่กระทรวงการคลัง และคณะสื่อมวลชน ร่วมรับฟังการบรรยายสรุปโครงการ PPP ก่อสร้างมอเตอร์เวย์ บางปะอิน – สระบุรี – นครราชสีมา (M6) ภายใต้โครงการอบรมให้ความรู้ บรรยายพิเศษ และการศึกษาดูงานสำหรับสื่อมวลชนสายเศรษฐกิจ ณ ศูนย์ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง บางปะอิน - สระบุรี – นครราชสีมา เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562