การประชุมคณะอนุกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน

นายยุทธนา หยิมการุณ รองปลัดกระทรวงการคลัง ด้านบริหาร เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ.2562 (เกี่ยวกับการเตรียมการจัดนิทรรศการและการให้บริการประชาชน) ณ ห้องประชุมวายุภักษ์4 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562