วัดพระบาทน้ำพุ รับมอบปัจจัยและสิ่งของทำบุญจากผู้บริหารกระทรวงการคลัง

พระราชวิสุทธิประชานาถ(หลวงพ่อ อลงกต) เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ รับมอบปัจจัยจากนายยุทธนา หยิมการุณ รองปลัดกระทรวงการคลัง ด้านบริหาร เนื่องในโอกาสมาร่วมบอกบุญขอบิณฑบาตสิ่งของ เครื่องอุปโภค บริโภค และปัจจัย เพื่อนำไปมอบแก่เด็กกำพร้า ผู้ป่วยHIV และผู้สูงอายุ ณ บริเวณศูนย์เทคโนโลยีกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562