ยสท. แถลงข่าวผลการปราบปรามบุหรี่ผิดกฎหมาย (หนีภาษี) ในพื้นที่ภาคใต้

นายยุทธนา หยิมการุณ รองปลัดกระทรวงการคลัง ด้านบริหาร กรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย ในฐานะประธานอนุกรรมการกำกับดูแลบริหารการป้องกันและปราบปรามบุหรี่ผิดกฎหมาย (กปบ.) พร้อมด้วยนายสรคมน์ ปริยายสุทธิ์ รองผู้ว่าการด้านตลาด นายณัฐพงศ์ สุทธารมณ์ หัวหน้าสำนักป้องกันบุหรี่ผิดกฎหมาย การยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.) ร่วมการประชุมสัมมนาคณะทำงานศูนย์ประสานงานป้องกัน และปราบปรามบุหรี่ผิดกฎหมาย กับเจ้าหน้าที่หน่วยงานในพื้นที่ ได้แก่ กรมสรรพสามิต กรมศุลกากร ตำรวจ ทหาร องค์การบริหารส่วนจังหวัด และผู้ประกอบการร้านขายส่งยาสูบในพื้นที่จังหวัดสงขลา เพื่อติดตามการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานป้องกันและปราบปรามบุหรี่ผิดกฎหมายในพื้นที่แพร่ระบาด นำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกมิติ พร้อมแถลงข่าวผลการปราบบุหรี่ผิดกฎหมายในพื้นที่ระบาด ณ ห้องติณสูลานนท์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562