พิธีมอบอุปกรณ์ถังขยะและเครื่องชั่ง กิจกรรม คัดแยกขยะ สป.กค.

นายยุทธนา หยิมการุณ รองปลัดกระทรวงการคลัง ด้านบริหาร เป็นประธานพิธีมอบอุปกรณ์ถังขยะและเครื่องชั่งจากสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดย กองทุนสวัสดิการศูนย์อาหาร กระทรวงการคลัง ให้แก่บุคลากร สป.กค. และ สร.กค. เพื่อใช้ในการคัดแยกขยะตามกิจกรรม คัดแยกขยะ สป.กค. ณ บริเวณศูนย์สื่อมวลชนกระทรวงการคลัง (MOF PRESS CENTER) เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562