การประชุมคณะอนุกรรมการจัดกิจกรรมวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ.2562

นายยุทธนา หยิมการุณ รองปลัดกระทรวงการคลัง ด้านบริหาร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดกิจกรรมวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ.2562 ณ ห้องวายุภักษ์3 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562