การประชุมการเตรียมความพร้อมการจัดงานวันสถาปนากระทรวงการคลัง ครบรอบ 144 ปี

นายยุทธนา หยิมการุณ รองปลัดกระทรวงการคลัง ด้านบริหาร เป็นประธานในการประชุมการเตรียมความพร้อมการจัดงานวันสถาปนากระทรวงการคลัง ครบรอบ 144 ปี ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 3 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562