ทำบุญตักบาตร ประจำเดือนมีนาคม 2562

นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล รองปลัดกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการพนักงานและลูกจ้างในสังกัดกระทรวงการคลัง ร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมอันดีงาม ณ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562