ตรวจราชการ จ.อ่างทอง

นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง จำนวน 10 หน่วยงาน เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายกระทรวงการคลัง ตลอดจนรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน โดยมีภาคเอกชนร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ในโอกาสนี้ ได้เยี่ยมคารวะนายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ในโอกาสนี้ ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านเครื่อง EDC ร้านแต้พาณิชย์ พร้อมตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ โดย ธ.ก.ส และตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและสวัสดิการความเป็นอยู่ของเจ้าหน้าที่ ณ สนง.สรรพสามิตพื้นที่ และบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัด เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562