กิจกรรมเดิน-วิ่ง รวมพลังข้าราชการจิตสาธารณะ

นายยุทธนา หยิมการุณ รองปลัดกระทรวงการคลัง ด้านบริหาร ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมเดิน-วิ่ง รวมพลังข้าราชการจิตสาธารณะ เนื่องในงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ.2562 และร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง รวมพลังข้าราชการจิตสาธารณะ โดยมีนาวาตรีวรวิทย์ เตชะสุภากูร ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณอาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2562