พิธีเปิดนิทรรศการ “เสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการไทย เพื่อความโปร่งใส่ เชื่อมั่น และศรัทธา”

นายยุทธนา หยิมการุณ รองปลัดกระทรวงการคลัง ด้านบริหาร ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ “เสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการไทย เพื่อความโปร่งใส่ เชื่อมั่น และศรัทธา” เนื่องในงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ.2562 โดยมีนาวาตรีวรวิทย์ เตชะสุภากูร ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2562