งานเลี้ยงเพื่อเป็นเกียรติและแสดงความยินดีแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นและครอบครัว

นายยุทธนา หยิมการุณ รองปลัดกระทรวงการคลัง ด้านบริหาร กล่าวรายงานการเลี้ยงสังสรรค์ เพื่อเป็นเกียรติและแสดงความยินดีแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นและครอบครัว เนื่องในงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยมีนางเมธินี เทพมณี เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2562