สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงการคลัง เนื่องในโอกาสครบรอบ 144 ปี

นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและผู้ร่วมงานร่วมกันสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงการคลัง เนื่องในโอกาสวันสถาปนากระทรวงการคลัง ครบรอบ 144 ปี ณ บริเวณมณฑลพิธี ลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562