พิธีทำบุญเนื่องในวันสถาปนากระทรวงการคลัง ครบรอบ 144 ปี

นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีทำบุญเนื่องในวันสถาปนากระทรวงการคลัง ครบรอบ 144 ปี โดยมีผู้บริหารกระทรวงการคลัง ผู้แทนส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ รวมถึงอดีตผู้บริหารกระทรวงการคลัง ร่วมในพิธี ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562