เยี่ยมชมนิทรรศการ "เสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการไทยเพื่อความโปร่งใส เชื่อมั่นและศรัทธา"

นายยุทธนา หยิมการุณ รองปลัดกระทรวงการคลัง ด้านบริหาร ให้การต้อนรับนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ "เสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการไทยเพื่อความโปร่งใส เชื่อมั่นและศรัทธา" ณ อาคารบี ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562