รองปลัดกระทรวงการคลัง กลุ่มภารกิจด้านรายได้ เดินทางตรวจราชการกรมสรรพสามิต

นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล รองปลัดกระทรวงการคลัง กลุ่มภารกิจด้านรายได้ พร้อมคณะ เดินทางตรวจราชการกรมสรรพสามิต โดยมีนายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต คณะผู้บริหาร และข้าราชการกรมสรรพสามิต ให้การต้อนรับและร่วมประชุม ณ ห้องประชุมราชวัตร ชั้น 5 กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562