รองปลัดกระทรวงการคลัง ติดตามโครงการงานติดตั้งป้ายชื่อกระทรวงการคลัง

นายยุทธนา หยิมการุณ รองปลัดกระทรวงการคลัง ด้านบริหาร ติดตามโครงการงานติดตั้งป้ายชื่อกระทรวงการคลัง เพื่อก่อให้เกิดความชัดเจนแก่ผู้มาติดต่อราชการ และติดตามเร่งรัดโครงการต่างๆ ของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง และสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง ณ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562