ปลัดกระทรวงการคลัง ร่วมงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำแก่ผู้เข้าร่วมประชุม AFCDM+3

นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นเจ้าภาพและกล่าวเปิดงานเลี้ยงอาหารค่ำ (Welcome Dinner) สำหรับเจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงการคลังและธนาคารกลางอาเซียน+3 ณ โรงแรม เดอะ ริเวอร์รี่ บาย กะตะธานี คอลเล็คชั่น จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562