การประชุมการจัดสรรพื้นที่ทำงานอาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

นายยุทธนา หยิมการุณ รองปลัดกระทรวงการคลัง ด้านบริหาร เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือการจัดสรรพื้นที่ทำงานของอาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 1 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562