การประชุมแนวทางการปฏิบัติงานตามโครงสร้างศูนย์อำนวยการใหญ่

นายยุทธนา หยิมการุณ รองปลัดกระทรวงการคลัง ด้านบริหาร เป็นประธานการประชุมแนวทางการปฏิบัติงานตามโครงสร้างศูนย์อำนวยการใหญ่ โครงการจิตอาสาพระราชทาน ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 1 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562