การประชุมอาหารกลางวันระหว่างเจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงการคลังและธนาคารกลางอาเซียนกับผู้แทนกระทวงการคลังสหรัฐอเมริกา

นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง และนายเมธี สุภาพงษ์ รองผู้ว่าการด้านเสถียรภาพการเงินธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นผู้แทนประเทศไทย เข้าร่วมการประชุมอาหารกลางวันระหว่างเจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงการคลังและธนาคารกลางอาเซียนกับผู้แทนกระทวงการคลังสหรัฐอเมริกา (ASEAN-USTreasury Deputies’ Luncheon Meeting) ณ โรงแรมเดอะ ริเวอร์รี บาย กะตะธานี คอลเล็คชั่น จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562