คณะผู้ตรวจราชการฯ ขอพรปลัดกระทรวงการคลัง ในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2562

นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง ให้การต้อนรับนายจำเริญ โพธิยอด หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังพร้อมคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ในโอกาสร่วมสวัสดีปีใหม่ไทยและขอพร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2562 ณ ห้องรับรองปลัดกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562