ทำบุญตักบาตร ประจำเดือนเมษายน 2562

นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการพนักงานและลูกจ้างในสังกัดกระทรวงการคลัง ร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป และในครั้งนี้ได้นิมนต์หลวงพ่ออลงกต เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ เพื่อมารับบิณฑบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง และร่วมรับบริจาคสิ่งของ อุปโภค - บริโภค ณ บริเวณโถงวายุภักษ์ ชั้น1 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562